Chậm kinh 14 ngày có điểm trống âm kích thước khoảng 4mm trong buồng tử cung ảnh hưởng gì không?

HỏiEm chào bác sĩ ạ. Em chậm kinh 14 ngày và đi khám được bác sĩ chẩn đoán có điểm trống âm kích thước khoảng 4mm trong buồng tử cung. Bác sẽ cho em hỏi, trong trường hợp, chậm kinh 14 ngày có điểm trống âm kích thước khoảng 4mm trong buồng tử cung ảnh

Chậm kinh 14 ngày có điểm trống âm kích thước khoảng 4mm trong buồng tử cung ảnh hưởng gì không?

HỏiEm chào bác sĩ ạ. Em chậm kinh 14 ngày và đi khám được bác sĩ chẩn đoán có điểm trống âm kích thước khoảng 4mm trong buồng tử cung. Bác sẽ cho em hỏi, trong trường hợp, chậm kinh 14 ngày có điểm trống âm kích thước khoảng 4mm trong buồng tử cung ảnh

Close
Social profiles