Đường huyết lúc đói ở khoảng 5,9 đến 6,4 có phải rối loạn chuyển hóa và giai đoạn tiền tiểu đường không?

HỏiChào bác sĩ!Thưa bác sĩ, trước đây mức đường huyết đo lúc đói của em luôn ở mức chuẩn nhưng dạo gần đây mức đường huyết đo lúc đói của em là khoảng 5,9 đến 6,4. Vậy bác sĩ cho em hỏi, đường huyết lúc đói ở khoảng 5,9 đến 6,4 có phải rối loạn

Close
Social profiles