Hot

Menu

  Tiêu điểm

Từ khóa Trầm cảm ở người trẻ

Báo động trầm cảm ở người trẻ

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trầm cảm là căn bệnh thứ hai có gây hại đến sức khỏe của con người chỉ sau bệnh tim mạch trong năm 2020. Cứ 40 giây trên thế giới thì lại có 1 người tự tử do trầm cảm.